Grzegorz Rzepecki

dr inż. architekt

członek:         Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów,
Stowarzyszenia Architektów Polskich Odzz. Wybrzeże